Chúng tôi luôn ý thức rằng sự hài lòng của khách hàng và cộng đồng chính là động lực và là thước đo cho sự thành công của chúng tôi

Xử lý nước thải bệnh viện

Quá trình khám chữa bệnh và các dịch vụ của bệnh viện lại phát sinh nước thải có hàm lượng các chất độc hại, các vi khuẩn gây bệnh lớn nên việc xử lý nước thải bệnh viện là một nhu cầu hết sức bức th...