Chúng tôi luôn ý thức rằng sự hài lòng của khách hàng và cộng đồng chính là động lực và là thước đo cho sự thành công của chúng tôi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

 

Ngay từ những ngày đầu định hướng thành lập, chúng tôi đã hoạch định rằng, Công ty Phố Xanh sẽ trở thành một Công ty cung cấp dịch vụ - xử lý ô nhiễm môi trường chuyên nghiệp hàng đầu, một đối tác đáng tin cậy và là một tổ chức nghề nghiệp có trách nhiệm xã hội. Để hoàn thành mục tiêu này, giá trị cốt lỏi của chúng tôi là:

 

-  Một tập thể với đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, xây đắp lợi ích bản thân và tập thể trên cơ sở lợi ích cộng đồng.  Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân viên có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, có tâm huyết với nghề, có tinh thần đoàn kết gắn bó xây dựng một tập thể lớn mạnh. Luôn có chính sách phù hợp nhằm thu hút, nuôi dưỡng và phát triển nhân tài.

 

-  Phát huy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của ngành xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trường.

 

-  Xây dựng môi trường Doanh nghiệp hiện đại, với tiêu chí “luôn tốt hơn”. Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, thoả mãn sự mong đợi của khách hàng từ đó đem lại thu nhập xứng đáng cho nhân viên, lợi nhuận hợp lý cho Công ty và các Cổ đông.